ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

กฏหมายทรัพสินและการลงทุนในประเทศไทย

กฏหมายทรัพสินและการลงทุนในประเทศไทย

กฏหมายทรัพสินและการลงทุนในประเทศไทย มีอะไรบ้าง?

– การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนทำการซื้อขายที่ดิน เช่น ตรวจสอบกรรมสิทธิ์, ตรวจสอบโฉนดที่ดิน,ตรวจสอบทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ
– การซื้อขายที่ดิน ซื้อขายคอนโดมิเนียม
– การตรวจ ร่าง สัญญา เอกสารทางกฎหมายอื่นๆ
– รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม มูลนิธิ, จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
– จดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่น เปลี่ยนชื่อกรรมการ, ผู้ถือหุ้น
-ขอใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง, ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา, ใบอนุญาตประกอบกิจการ
-การขอวีซ่า หรือใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว