ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

ก่อนจะจดทะเบียนสมรส สามีภรรยาสามารถทำสัญญาก่อนสมรส โดยในสัญญาก่อนสมรสนั้น กฎหมายกำหนดให้ต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.ตามกฎหมายไทยนั้น สัญญาก่อนสมรสนั้นสามารถตกลงกันได้แต่เพียงทรัพย์สินระหว่างสามี หรือภรรยาเท่านั้น ไม่สามารถที่จะตกลงในเรื่องอื่นๆได้ และข้อตกลงในสัญญาก่อนสมรสจะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

2.นอกจากนี้สัญญาก่อนสมรสนั้น จะต้องจดแจ้งข้อตกลงกันเป็นสัญญาก่อนสมรสนั้นไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรส  หรือจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สมรสและพยานอย่างน้อยสองคนแนบไว้ท้ายทะเบียนสมรส  และได้จดไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรสว่าได้มีสัญญานั้นแนบไว้ มิเช่นนั้นสัญญาก่อนสมรสย่อมตกเป็นโมฆะ

                3.เมื่อสมรสแล้วจะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสนั้นไม่ได้  นอกจากจะได้รับอนุญาตจากศาล

                ดังนั้น ถ้าถามแอดว่า ก่อนจะจดทะเบียนสมรส ควรจะต้องทำสัญญาก่อนสมรสไหม แอดยังจะแนะนำว่า ควรจะมีการทำสัญญาก่อนสมรส เนื่องจากจะได้มีการตกลงกันระหว่างสามี ภรรยาในเรื่องทรัพย์สิน และจะได้มีการทราบว่า ทรัพย์สินใดที่เป็นสินส่วนตัวของฝ่ายใดอย่างชัดเจน เพื่อที่จะไม่มีปัญหาในอนาคตว่า ทรัพย์สินใดเป็นสินส่วนตัวที่มีก่อนสมรสค่ะ

#ทนายความเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายความจังหวัดเชียงใหม่ #สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่ #สํานักงานทนายความเชียงใหม่ #ChiangMaiLawyer #LawyerChiangMai #ExpatLawyerChiangMai #LegalConsultantChiangMai #LitigationChiangMai #ทนายเชียงใหม่ปรึกษาฟรี #ทนายความเชียงใหม่ปรึกษาฟรี #ปรึกษากฏหมายเชียงใหม่ #ที่ปรึกษากฏหมายเชียงใหม่ #ที่ปรึกษากฏหมายจังหวัดเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี #ปรึกษาคดีเชียงใหม่ #ปรึกษาคดีความเชียงใหม่ #ปรึกษาคดีความจังหวัดเชียงใหม่ #ทนายที่ดินเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลเชียงใหม่ #ทนายครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายหย่าเชียงใหม่ #ทนายเช็คเชียงใหม่ #ทนายกู้ยืมเงินเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง Facebook ได้ที่ สำนักงานทนายความเชียงใหม่ James Alisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *