ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

ทนายคดีครอบครัวเชียงใหม่

ทนายคดีครอบครัวเชียงใหม่

คดีครอบครัวครอบครัวมีอะไรบ้าง?

– ฟ้องหย่า
– ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ
– ฟ้องชู้
– ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
– ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร
– ฟ้องขออำนาจปกครองบุตร, ฟ้องให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร
– ร้องขอจัดการมรดก
– ร้องขอตั้งผู้ปกครอง, ร้องขอตั้งผู้อนุบาล, ร้องขอให้เป็นผู้สาบสูญ
– ร้องขอครอบครองปรปักษ์ ฯ
– รับอุทธรณ์ ฎีกาทุกคดีความ