ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

นายพฤทธิ์เดช พรพิริยะวงษ์
Mr.Palitdech Pornphiriyawong

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

ทนายเจมส์ เป็นทนายความ ที่มีความเชี่ยวชาญกฎหมายอาญาเป็นพิเศษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ กับลูกความชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี และเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ( Notarial Services Attorney) โดยทนายเจมส์ได้เป็นทนายความประจำสำนักงานทนายความ Thaiphiriya Law Firm ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 และปัจจุบันได้เป็นทนายความที่สำนักงาน James & Alisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *