ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

การระงับข้อผิดพลาด

การระงับข้อผิดพลาด

การระงับข้อผิดพลาดมีอะไรบ้าง?

– การเจรจา
– การประนีประนอมข้อพิพาท
– การไกล่เกลี่ย
– การใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ