ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

คดีแพ่ง

คดีแพ่ง

คดีแพ่งมีอะไรบ้าง? 

– คดีฟ้องละเมิด, ฟ้องขับไล่, คดีที่ดิน, คดีกู้ยืม
– คดีขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวม, คดีผิดสัญญา, คดีก่อสร้าง
– คดีผู้บริโภค » คดีบัตรเครดิต, คดีเช่าซื้อรถยนต์
– คดีผิดสัญญา, คดีฟ้องผู้ประกอบการ
– รับอุทธรณ์ ฎีกาคดี