ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

คดีแรงงาน

คดีแรงงาน

คดีแรงงานมีอะไรบ้าง?

ฟ้องเรียกค่าชดเชย, เรียกค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว, เรียกค่าเสียหายอันไม่เป็นธรรม, เรียกเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, คดีระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้างกระทำละเมิด