ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

สัญญาก่อนสมรส คืออะไร

สัญญาก่อนสมรส คืออะไร
เป็นข้อตกลงของว่าสามี- ภริยา โดยในสัญญาก่อนสมรสจะมีการระบุถึงทรัพย์สิน-หนี้สินที่ฝ่ายชาย และฝ่ายหญิงมีก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย และเมื่อฝ่ายชาย ฝ่ายหญิงตกลงที่จะจดทะเบียนสมรสที่อำเภอ ก็สามารถแนบสัญญาก่อนสมรสได้นะคะ

แบบของสัญญาก่อนสมรส

 1. ทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของคู่สมรส พร้อมพยานอย่างน้อย 2 คน โดยจะแนบไว้ที่ท้ายเบียนสมรส และจดไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมการจดทะเบียนสมรสว่ามีสัญญานั้นแนบไว้
 2. สัญญาก่อนสมรสจะต้องจดแจ้งข้อตกลงไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรส
 3. ข้อตกลงในสัญญาก่อนสมรส
  ในสัญญาก่อนสมรสนี้จะต้องตกลงกันเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยกฎหมายเปิดให้คู่สมรสหรือสามีภริยาสามารถตกลงกันเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาได้เต็มที่สามารถตกลงแตกต่างจากที่กฎหมายในหมวดทรัพย์สินระหว่างสามีภริยากำหนดไว้ได้เลย เช่น ให้ใครเป็นผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สิน กำหนดว่า ทรัพย์ใดเป็นสินส่วนตัว ทรัพย์ใดเป็นสินสมรส รวมถึงตกลงเรื่องการแบ่งสินสมรสได้
  ———————————————————————————
  ติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่
  Facebook : Tanai Alisa ทนายเชียงใหม่
  Line : https://lin.ee/efptJXV
  เบอร์ : 090-761-8573

ทนายอลิสา #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนาย #ฟ้องหย่า #ฟ้องชู้ #ฟ้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร # ฟ้องเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร #ยื่นคำร้องรับรองบุตร #ทนายคดีครอบครัวเชียงใหม่ #lawyer #legalconsultant #litigation #chiangmailawyer #expatlawyer #familylawyer