ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

ทนายความเชียงใหม่

ทนายความเชียงใหม่

ทนายอลิสา มีสำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยเรามีวิสัยทัศน์ว่า ทนายความนั้นไม่ใช่เป็นเพียงทนายความเท่านั้น แต่เราต้องการที่จะให้บริการด้านกฎหมายดุจญาติมิตร เหมือนเพื่อนที่คอยช่วยเหลือกันในยามที่มีปัญหา  ดังนั้นเราจะให้บริการด้านกฎหมายด้วยสุดความสามารถ และจริงใจ ซื่อสัตย์กับลูกความในทุกๆคดีเสมอ

ทนายความเชียงใหม่ ทนายอลิสา ให้บริการด้านกฎหมายเต็มรูปแบบทั้งแก่ลูกความชาวไทย และลูกความต่างชาติ ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความจริงใจ และซื่อสัตย์ต่อลูกความเป็นอันดับหนึ่ง

ทนายอลิสา ทนายความเชียงใหม่ ได้รับใบอนุญาตว่าความ เมื่อปี พ.ศ.2561 โดยนับตั้งแต่ที่ทนายอลิสา สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต ด้วยเกรียตินิยมอันดับหนึ่ง และนิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้วยเกรียตินิยมอันดับหนึ่ง จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ทนายอลิสา ได้มีประสบการณ์การทำงานกับชาวต่างชาติ ระดับนานาประเทศ ทำงานกับมูลนิธิระหว่างประเทศ เช่น International Justice Mission และทำงานกับ law firm เช่น Lanna Lawyer Law Firm จึงทำให้ทนายอลิสามีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในคดีครอบครัว คดีแพ่ง กฎหมายธุรกิจ ให้คำปรึกษากฎหมาย ร่างเอกสาร สัญญา การลงทุนของต่างชาติ ต่างชาติซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในไทย และการขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงานของต่างชาติ ปัจจุบันทนายอลิสา เป็นทนายความประจำที่สำนักงาน   ทนายความเชียงใหม่