ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

ทนายอลิสา

นางสาวอลิสา น้อยทู Ms.Alisa Noitoo ประวัติการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ใบอนุญาตว่าความ Certificate course in English Second Language: Youth With A Mission, Tyler Texas USA Certificate course in Discipleship Training School : Youth With A Mission, Tyler Texas USA ประสบการณ์ทำงาน ทนายอลิสา ทนายคดีครอบครัวเชียงใหม่ เป็น ทนายความเชียงใหม่ ที่มีประสบการณ์การทำงาน และเชี่ยวชาญในคดีครอบครัว คดีแพ่ง กฎหมายธุรกิจ อีกทั้งทนายอลิสายังมีประสบการณ์ในการทำคดีให้กับลูกความชาวต่างชาติมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับลูกความชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี โดยเมื่อทนายอลิสาเรียนจบปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยพายัพ […]

ทนายเจมส์

นายพฤทธิ์เดช พรพิริยะวงษ์ Mr.Palitdech Pornphiriyawong ประวัติการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ใบอนุญาตว่าความ รุ่นที่ 48 ที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัว ทะเบียนเลขที่ 622502029 Notarial Services Attorney (Class 30) ประสบการณ์ทำงาน ทนายเจมส์ เป็นทนายความ ที่มีความเชี่ยวชาญกฎหมายอาญาเป็นพิเศษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ กับลูกความชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี และเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ( Notarial Services Attorney) โดยทนายเจมส์ได้เป็นทนายความประจำสำนักงานทนายความ Thaiphiriya Law Firm ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 และปัจจุบันได้เป็นทนายความที่สำนักงาน James & Alisa