ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

ความผิดฐานฉ้อโกง

ความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา หมวด 3 (มาตรา 341-348) โดยมีองค์ประกอบความผิดฐานฉ้อโกง ดังนี้

1. องค์ประกอบภายนอก ได้แก่
1.1 ผู้กระทำ = ผู้ใด
1.2 การกระทำ = การหลอกลวง โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง
1.3 กรรม = ผู้อื่น
1.4 ผลของการกระทำ = ทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อ และมีการโอนไปซึ่งทรัพย์สิน โดยผู้กระทำได้ทรัพย์สินไป หรือ มีการทำ/ถอน/ทำลายเอกสารสิทธิ

2. องค์ประกอบภายใน ได้แก่
2.1 มีเจตนาธรรมดา = กระทำโดยเจตนา ได้แก่ กระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น
2.2 มีเจตนาพิเศษโดยทุจริต = เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น

ฉ้อโกง กับโทษตามกฎหมาย
📌หลอกลวงเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของคนอื่น มีโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บ. หรือทั้งจำทั้งปรับ
📌หลอกลวงเพื่อให้คนอื่นทำ ถอน ทำลายเอกสารสิทธิ มีโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บ. หรือทั้งจำทั้งปรับ
📌ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น มีโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บ. หรือทั้งจำทั้งปรับ
📌ฉ้อโกงโดยอาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกที่เป็นเด็กหรือผู้ที่มีจิตอ่อนแอ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เดิน 100,000 บ. หรือทั้งจำทั้งปรับ

#ทนายความเชียงใหม่
#ทนายเชียงใหม่
#ทนายความจังหวัดเชียงใหม่
#สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่
#สํานักงานทนายความเชียงใหม่

#ChiangRaiLawyer
#LawyerChiangMai
#ExpatLawyerChiangMai
#LegalConsultantChiangMai
#LitigationChiangMai

#ทนายเชียงใหม่ปรึกษาฟรี
#ทนายความเชียงใหม่ปรึกษาฟรี
#ปรึกษากฏหมายเชียงใหม่
#ที่ปรึกษากฏหมายเชียงใหม่
#ที่ปรึกษากฏหมายจังหวัดเชียงใหม่

#ปรึกษาทนายเชียงใหม่
#ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี
#ปรึกษาคดีเชียงใหม่
#ปรึกษาคดีความเชียงใหม่
#ปรึกษาคดีความจังหวัดเชียงใหม่

#ทนายที่ดินเชียงใหม่
#ทนายอาสาศาลเชียงใหม่
#ทนายครอบครัวเชียงใหม่
#ทนายหย่าเชียงใหม่
#ทนายเช็คเชียงใหม่
#ทนายกู้ยืมเงินเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง Facebook ได้ที่ สำนักงานทนายความเชียงใหม่ James Alisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *