ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

นางสาวอลิสา น้อยทู
Ms.Alisa Noitoo

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

ทนายอลิสา ทนายคดีครอบครัวเชียงใหม่ เป็น ทนายความเชียงใหม่ ที่มีประสบการณ์การทำงาน และเชี่ยวชาญในคดีครอบครัว คดีแพ่ง กฎหมายธุรกิจ อีกทั้งทนายอลิสายังมีประสบการณ์ในการทำคดีให้กับลูกความชาวต่างชาติมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับลูกความชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี โดยเมื่อทนายอลิสาเรียนจบปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยพายัพ ทนายอลิสาได้ทำงานร่วมกับ International justice mission สำนักงานทนายความ Lanna lawyer สำนักงานทนายความ Sriphan Law Firm ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท Hylife development Co.Ltd. และปัจจุบันได้เป็นทนายความที่สำนักงาน James & Alisa

นอกจากนี้ทนายอลิสายังเคยเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่บริษัทฯ และมูลนิธิ อาทิเช่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *