ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

ไม่มีสัญญากู้ยืมเงิน แต่อยากฟ้องลูกหนี้

ทนายความเชียงใหม่

ไม่มีสัญญากู้ยืมเงิน แต่ฟ้องลูกหนี้ได้ ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง.1.ข้อมูลส่วนตัวของลูกหนี้ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรปชช2.ข้อความแชท ที่ระบุการขอยืมเงิน, วันที่ตกลงจะคืน,ดอกเบี้ย3.ภาพถ่ายหน้าโปรไฟล์ของลูกหนี้ เช่น โปรไฟล์ไลน์,เฟสบุค   ทนายอลิสา #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนาย #ฟ้องหย่า #ฟ้องชู้ #ฟ้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร #ฟ้องเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร #ยื่นคำร้องรับรองบุตร #ทนายคดีครอบครัวเชียงใหม่ #lawyer #legalconsultant #litigation #chiangmailawyer #expatlawyer #familylawyer                                

สัญญาก่อนสมรส คืออะไร?

สัญญาก่อนสมรส คืออะไร สัญญาก่อนสมรส คืออะไรเป็นข้อตกลงของว่าสามี- ภริยา โดยในสัญญาก่อนสมรสจะมีการระบุถึงทรัพย์สิน-หนี้สินที่ฝ่ายชาย และฝ่ายหญิงมีก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย และเมื่อฝ่ายชาย ฝ่ายหญิงตกลงที่จะจดทะเบียนสมรสที่อำเภอ ก็สามารถแนบสัญญาก่อนสมรสได้นะคะ แบบของสัญญาก่อนสมรส ทนายอลิสา #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนาย #ฟ้องหย่า #ฟ้องชู้ #ฟ้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร # ฟ้องเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร #ยื่นคำร้องรับรองบุตร #ทนายคดีครอบครัวเชียงใหม่ #lawyer #legalconsultant #litigation #chiangmailawyer #expatlawyer #familylawyer      

ทนายคดีครอบครัว

lawyer chiangmai

ทนายคดีครอบครัว เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ซึ่งรวมถึงการพิจารณาด้านทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหย่าร้าง, การปกครองบุตร, และความสัมพันธ์ครอบครัวที่อื่น ๆ อาทิเช่น การทำสัญญาทางสมรส, การมีลูก, การมีที่พักอาศัยของลูก, และปัญหาทางทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว นอกจากนี้ทนายคดีครอบครัวยังมีหน้าที่ในการแนะนำและตั้งคำถามในกระบวนการศาลเพื่อให้ได้คำตัดสินที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามกฎหมาย ในบางประเทศ, ทนายคดีครอบครัวอาจเรียกว่า “ทนายครอบครัว” หรือ “ทนายคดีทางครอบครัว” ตามคำนิยามท้องถิ่น ต้องใช้ ทนายคดีครอบครัว เมื่อไหร่? คุณอาจต้องใช้บริการทนายคดีครอบครัวเมื่อคุณพบกับปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขสถานการณ์นั้น ๆ ดังนี้: คำแนะนำที่ดีคือควรพบทนายคดีครอบครัวเมื่อคุณพบกับปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขสถานการณ์นั้น ๆ หากคุณมีคำถามเฉพาะหรือสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ, ควรพบทนายคดีครอบครัวเพื่อรับคำปรึกษาที่เฉพาะเจาะจงและเหมาะสม ทนายอลิสา ทนายคดีครอบครัวเชียงใหม่ให้คำปรึกษากฎหมาย แบบตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย

กฎหมาย PDPA คืออะไร

กฎหมาย pdpa คืออะไร กฎหมาย PDPA หมายถึง “พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งเป็นกฎหมายที่สำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย พรบ.นี้ได้ถูกนำเข้ามาจากที่ต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ยึดถือโดยสิ่งแวดล้อมกำหนดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ถูกคุ้มครองในด้านการใช้ การเข้าถึง การแก้ไข การลบ และการรับรู้ข้อมูลของตนเอง ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมด้านความรู้ทางกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายจะสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบังคับและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ได้ตามความเหมาะสม กฎหมาย PDPA ในประเทศไทย PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562) กฎหมาย PDPA หรือ “พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ในประเทศไทยมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีผลต่อการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศ นี่คือบางข้อสำคัญเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ในประเทศไทย: การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: PDPA มุ่งเน้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยให้เจ้าของข้อมูลสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้อย่างเหมาะสม และให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การขออนุญาตและการจัดเก็บข้อมูล: ต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อนที่จะเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นตามกฎหมาย การประมวลผลข้อมูล: การประมวลผลข้อมูลต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป็นไปตามความเหมาะสม โดยต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูล: ผู้ควบคุมข้อมูลต้องรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย […]

แยกกันอยู่ฟ้องชู้เรียกค่าเสียหาย

ทนายคดีครอบครัวเชียงใหม่ แยกกันอยู่ แต่อีกฝ่ายมีคนอื่นฟ้องชู้เรียกค่าเสียหายได้ไหม? แยกกันอยู่ แต่อีกฝ่ายมีคนอื่นฟ้องชู้เรียกค่าเสียหายได้ไหม ถึงจะแยกกันอยู่ ก็ไม่มีสิทธิไปมีชู้กับใคร หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีชู้อีกฝ่ายก็สามารถที่จะฟ้องหย่า และเรียกค่าทดแทนได้ หรือจะไม่ฟ้องหย่า แต่จะฟ้องชู้เรียกค่าทดแทนก็ได้นะคะ แต่ทั้งนี้ ก่อนที่จะตัดสินใจฟ้องหย่า หรือจะฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทน ทนายอยากจะให้ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะคะ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแอบไปมีชู้แล้ว แม้ต่อมาจะไปจดทะเบียนหย่ากัน อีกฝ่ายก็ฟ้องได้ เพราะสิทธิในการฟ้องเกิดขึ้นตอนมีชู้หย่ากันภายหลังก็ไม่มีผลให้สิทธินั้นลบล้างไป  ———————————————————————————  ติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่  Facebook : Tanai Alisa ทนายเชียงใหม่  Line : https://lin.ee/efptJXV  เบอร์ : 090-761-8573  #ทนายอลิสา #ทนายเชียงใหม่ #ปรึกษาทนาย #ฟ้องหย่า #ฟ้องชู้ #ฟ้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร #ฟ้องเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร #ยื่นคำร้องรับรองบุตร #ทนายคดีครอบครัว #lawyer #legalconsultant #litigation #chiangmailawyer #expatlawyer #familylawyer

ฟ้องหย่า เพราะแยกกันอยู่

ฟ้องหย่า ทนายความเชียงใหม่

ฟ้องหย่า เพราะแยกกันอยู่ได้ไหม?  ทนายอลิสามีคำตอบค่ะ ฟ้องหย่า เพราะแยกกันอยู่ได้ไหม หลายๆคนสงสัย แต่วันนี้ทนายอลิสามีคำตอบค่ะ.ถึงแม้ว่า จะมีการแยกกันอยู่ ก็ยังคงเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่การสมัครใจแยกกันอยู่ ถือว่าเป็นเหตุในการฟ้องหย่า ซึ่งถ้าสามีภริยาตกลงแยกกันอยู่เกินกว่า 3 ปี ก็ย่อมสามารถที่จะฟ้องหย่าได้นะคะ แต่ทั้งนี้ ในการฟ้องหย่านั้นจะต้องมีเหตุหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 นะคะ.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 (4/2) สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่ เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกิน 3 ปี หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรเตรียมมาให้ทนาย เพื่อขอคำปรึกษากฎหมายนะคะ ประวัติส่วนตัวของทั้งตัวคุณและคู่สมรส เช่น เป็นคนที่ไหน จบการศึกษาจากไหนมา ประกอบอาชีพอะไร พักอาศัยอยู่ที่ไหน เริ่มรู้จักคบหากับคู่สมรสตั้งแต่เมื่อไหร่ มีบุตรด้วยกันไหม ใครเป็นคนเลี้ยงดูบุตร และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรจดทะเบียนสมรสกันเมื่อไหร่อยู่กินกันมาที่ไหนบ้าง และปัจจุบันอยู่กินด้วยกันไหม มีทรัพย์สินสมรสด้วยกันหรือไม่ สาเหตุที่จะฟ้องหย่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเล่าแบบละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นเหตุการณ์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่Facebook : Tanai Alisa ทนายเชียงใหม่Line : https://lin.ee/efptJXVเบอร์ : 090-761-8573 #ทนายอลิสา #ทนายความเชียงใหม่ […]