ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

ทนายคดีครอบครัว เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ซึ่งรวมถึงการพิจารณาด้านทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหย่าร้าง, การปกครองบุตร, และความสัมพันธ์ครอบครัวที่อื่น ๆ อาทิเช่น การทำสัญญาทางสมรส, การมีลูก, การมีที่พักอาศัยของลูก, และปัญหาทางทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว นอกจากนี้ทนายคดีครอบครัวยังมีหน้าที่ในการแนะนำและตั้งคำถามในกระบวนการศาลเพื่อให้ได้คำตัดสินที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามกฎหมาย ในบางประเทศ, ทนายคดีครอบครัวอาจเรียกว่า “ทนายครอบครัว” หรือ “ทนายคดีทางครอบครัว” ตามคำนิยามท้องถิ่น

ต้องใช้ ทนายคดีครอบครัว เมื่อไหร่?

คุณอาจต้องใช้บริการทนายคดีครอบครัวเมื่อคุณพบกับปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขสถานการณ์นั้น ๆ ดังนี้:

  1. หย่าร้าง (Divorce): เมื่อความสัมพันธ์ทางสมรสไม่สามารถดำรงไปต่อได้แล้ว คุณอาจต้องการทนายคดีครอบครัวเพื่อให้คำปรึกษาและการแนะนำในกระบวนการหย่าร้าง และการแบ่งแยกทรัพย์สินและปกครองบุตร (หากมีลูก).
  2. ปกครองบุตร: เมื่อมีความขัดแย้งเกี่ยวกับการปกครองบุตร หรือหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคำสั่งศาลที่เกี่ยวกับปกครองบุตร ทนายคดีครอบครัวสามารถให้ความช่วยเหลือ.
  3. การทำสัญญาทางสมรส: หากคุณกำลังวางแผนที่จะสมรสหรือต้องการทำสัญญาทางสมรส, ทนายคดีครอบครัวสามารถให้คำปรึกษาและช่วยทำเอกสารทางกฎหมาย.
  4. ปัญหาทางทรัพย์สิน: เมื่อมีความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีในครอบครัว, ทนายคดีครอบครัวสามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาทางทรัพย์สิน.
  5. ปัญหาทางครอบครัวทั่วไป: ทนายคดีครอบครัวยังสามารถให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวทั่วไป, เช่น การกำหนดผลประโยชน์, การประกันชีวิต, หรือการทำพินัยกรรม.

คำแนะนำที่ดีคือควรพบทนายคดีครอบครัวเมื่อคุณพบกับปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขสถานการณ์นั้น ๆ หากคุณมีคำถามเฉพาะหรือสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ, ควรพบทนายคดีครอบครัวเพื่อรับคำปรึกษาที่เฉพาะเจาะจงและเหมาะสม

ทนายอลิสา ทนายคดีครอบครัวเชียงใหม่
ให้คำปรึกษากฎหมาย แบบตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *