ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

To get legally married in Thailand, you must follow these steps :

  1. Meet the legal requirements. Both you and your fiancé(e) must be at least 17 years old, of sound mind, and not closely related by blood. You must also be either Thai citizens or residents of Thailand.
  2. Obtain the necessary documents. These documents include:

Your passports

Your birth certificates

Proof of residency in Thailand (if applicable)

A Certificate of No Impediment to Marriage (CNI). You can obtain this from your home country’s embassy or consulate in Thailand.

3. Submit your marriage registration application. You can do this at any district office or Thai embassy or consulate.

4. Pay the registration fee. The fee is currently 1,000 Thai baht. Attend a marriage ceremony. This is not required by law, but it is a common practice. You can have a religious or civil ceremony, or both.

6. Sign the marriage certificate. Once you and your fiancé(e) have signed the certificate, your marriage will be officially registered.

Here are some additional tips for getting married in Thailand:

-It is a good idea to start planning your wedding well in advance, especially if you are planning to have a large ceremony.

-If you are getting married to a Thai citizen, you may need to translate some of your documents into Thai.

-It is also a good idea to hire a wedding planner to help you with the process. There are many experienced wedding planners in Thailand who can help you with everything from choosing a venue to arranging the paperwork.

#ChiangMaiLawyer #LawyerChiangMai #ExpatLawyerChiangMai #ExpatLawyer #ExpatLawyerInChiangMai #FamilyLawyer #LegalConsultantChiangMai #LitigationChiangMai

#ทนายความเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายความจังหวัดเชียงใหม่ #สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่ #สํานักงานทนายความเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ปรึกษาฟรี #ทนายความเชียงใหม่ปรึกษาฟรี #ปรึกษากฏหมายเชียงใหม่ #ที่ปรึกษากฏหมายเชียงใหม่ #ที่ปรึกษากฏหมายจังหวัดเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี #ปรึกษาคดีเชียงใหม่ #ทนายคดีครอบครัวเชียงใหม่ #ปรึกษาคดีความจังหวัดเชียงใหม่ #ทนายที่ดินเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลเชียงใหม่ #ทนายครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายหย่าเชียงใหม่ #ทนายเช็คเชียงใหม่ #ทนายกู้ยืมเงินเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง Facebook ได้ที่ Expat Lawyer Chiang Mai – James & Alisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *