ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

       Ownership is the right to possess, use, enjoy, and dispose of property. This means that the owner has complete control over the property and can do whatever they want with it, as long as it is not illegal or harmful to others.

Usufruct is the right to use and enjoy property that belongs to someone else. The usufructuary has the right to live in the property, rent it out, or collect income from it. However, the usufructuary cannot sell the property or make any permanent changes to it.

Here is a table that summarizes the key differences between ownership and usufruct:

The main difference between ownership and usufruct is that the owner has the right to dispose of the property, while the usufructuary does not. This means that the owner can sell the property, give it away, or leave it to their heirs. The usufructuary’s rights end when they die or when the usufruct expires.

In general, ownership is considered to be a stronger right than usufruct. This is because the owner has the right to do whatever they want with the property, while the usufructuary is more limited in their rights.

Which right is better for you depends on your individual circumstances. If you need to have complete control over the property, then ownership is the better option. If you are only interested in using and enjoying the property, then usufruct may be a good option for you.

However, it is important to note that usufruct can be a complex legal right. If you are considering granting or receiving a usufruct interest, it is important to consult with an experienced attorney to ensure that your rights are protected.

#ChiangMaiLawyer #LawyerChiangMai #ExpatLawyerChiangMai #ExpatLawyer #ExpatLawyerInChiangMai #FamilyLawyer #LegalConsultantChiangMai #LitigationChiangMai

#ทนายความเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายความจังหวัดเชียงใหม่ #สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่ #สํานักงานทนายความเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ปรึกษาฟรี #ทนายความเชียงใหม่ปรึกษาฟรี #ปรึกษากฏหมายเชียงใหม่ #ที่ปรึกษากฏหมายเชียงใหม่ #ที่ปรึกษากฏหมายจังหวัดเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี #ปรึกษาคดีเชียงใหม่ #ปรึกษาคดีความเชียงใหม่ #ปรึกษาคดีความจังหวัดเชียงใหม่ #ทนายที่ดินเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลเชียงใหม่ #ทนายครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายหย่าเชียงใหม่ #ทนายเช็คเชียงใหม่ #ทนายกู้ยืมเงินเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง Facebook ได้ที่ Expat Lawyer Chiang Mai – James & Alisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *