ทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ – หาทางออกที่ดีที่สุด ปรึกษาทนายอลิสา

Yes, it is possible to sue for adultery and demand compensation without having to register for divorce first. This is because the right to sue for adultery is a separate right from the right to divorce.

According to Section 1523(2) of the Thai Civil and Commercial Code, a spouse has the right to demand compensation from a person who has committed adultery with their spouse, even if the spouse has not yet filed for divorce.

Adultery is defined in Section 1523(2) as having sexual relations with a married person. The right to demand compensation for adultery does not depend on the spouse filing for divorce first.

Therefore, a spouse who has been wronged by the adultery of their spouse may file a lawsuit to demand compensation from the person who committed adultery with their spouse, even if they have not yet filed for divorce.

However, in order to successfully sue for adultery and demand compensation, the spouse must be able to prove that the other person actually committed adultery with their spouse. This can be done by providing evidence such as hotel receipts, restaurant receipts, and receipts for gifts.

In addition to demanding compensation for adultery, the spouse may also be able to sue for damages. Damages can include compensation for emotional distress, damage to reputation, and other related losses.

Here are some examples of cases where a spouse sued for adultery and demanded compensation without registering for divorce first:

Supreme Court Judgment No. 2940/2538: The plaintiff sued for compensation from the second defendant, who was the mistress of the plaintiff’s wife. The Supreme Court held that the plaintiff had the right to sue the second defendant for compensation, even though he had not yet filed for divorce from his wife.

Supreme Court Judgment No. 981/2535: The plaintiff sued for compensation from the second defendant, who was the mistress of the plaintiff’s husband. The second defendant openly flaunted her relationship with the plaintiff’s husband. The Supreme Court held that the plaintiff had the right to sue the second defendant for compensation, even though she had not yet filed for divorce from her husband.

If you are considering suing for adultery and demanding compensation, it is important to consult with an experienced family lawyer to discuss your case and your legal options.

#ChiangMaiLawyer #LawyerChiangMai #ExpatLawyerChiangMai #ExpatLawyer #ExpatLawyerInChiangMai #FamilyLawyer #LegalConsultantChiangMai #LitigationChiangMai

#ทนายความเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายความจังหวัดเชียงใหม่ #สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่ #สํานักงานทนายความเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ปรึกษาฟรี #ทนายความเชียงใหม่ปรึกษาฟรี #ปรึกษากฏหมายเชียงใหม่ #ที่ปรึกษากฏหมายเชียงใหม่ #ที่ปรึกษากฏหมายจังหวัดเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี #ปรึกษาคดีเชียงใหม่ #ปรึกษาคดีความเชียงใหม่ #ปรึกษาคดีความจังหวัดเชียงใหม่ #ทนายที่ดินเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลเชียงใหม่ #ทนายครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายหย่าเชียงใหม่ #ทนายเช็คเชียงใหม่ #ทนายกู้ยืมเงินเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง Facebook ได้ที่ Expat Lawyer Chiang Mai – James & Alisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *